www.rufin.sk

Switch to desktop

Popis strojov v kardiofitnessOstanete doma alebo si pridete k nám zacvičiť?

Popis strojov v kardiofitness aj s návodom ako cvičiť.

 

Pred začatím je potrebné zvoliť a manuálne nastaviť vhodnú záťaž. Odpovedajúca záťaž je u každého cvičiaceho individuálna.
Nastaviť záťaž je možné len v základnej polohe zariadenia.

 

Lat pulldown – precvičovanie chrbtového svalstva

Chrbtové svalstvo sa precvičuje v sede, s vystretým chrbtom. Oboma rukami sa uchytia rukoväte na oboch stranách zariadenia. Ťahajte rukoväte smerom dole rovno k ramenám až kým nie sú ruky vo výške ramien, potom rukoväte opäť tlačte hore až kým nie sú ruky vystreté. Cvik opakujte podľa potreby.

Seated row – precvičovanie chrbtového svalstva a ramien

Stabilizujte telo v polohe tak, aby ste sa chodidlami pevne dotýkali stúpatiek. V tejto polohe ťahajte ruky s uchopenými rukoväťami smerom vzad až na doraz. Potom vráťte rukoväte do tesne od ich počiatočnej polohy. Cvik opakujte podľa potreby.

Squat – precvičovanie stehenného svalstva

Rukoväte uchyťte tak, aby ste sa počas cvičenia cítili pohodlne vzhľadom k vašej výške (vyššie položené/nižšie položené rukoväte). Pri precvičovaní je potrebné mierne sa zohnúť v kolenách, hlava a horná časť tela zostáva vzpriamená. Uchyťte rukoväte a podrepnite tak, aby Vaše stehná boli vo vodorovnej polohe. Potom vstaňte tak, aby ste mali vystreté kolená a boky. Cvik opakujte podľa potreby.

Shoulder Press – precvičovanie deltoidu a tricepsu

Pri precvičení si sadnite tak, aby boli Vaše chodidlá rovno na podlahe a chrbtom sa oprite o operadlo. Uchyťte rukoväte a v tejto polohe tlačte rukoväte smerom hore až do úplného vystretia rúk. Vráťte rukoväte späť tesne do ich počiatočnej polohy. Cvik opakujte podľa potreby.

Triceps Press – precvičovanie tricepsu

S chrbtom opretým o operadlo a lakťami blízko pri Vašich bokoch tlačte rukoväte pomaly dolu. Pri precvičení nenechajte lakte vystrieť na doraz. Rukoväte pomaly vráťte do počiatočnej polohy. Cvik opakujte podľa potreby.


Ab Crunch - precvičovanie brušného svalstva

Sadnite si tak, aby sa Vaše chodidlá dotýkali pevne podlahy. Uchyťte rukoväte cez Vaše ramená. Trupom sa predkloňte vpred tak, aby ste cítili ako pracujú Vaše brušné svaly. Vyhnite sa zapojeniu rúk. Sústreďte sa na zatláčanie brušných svalov. Vráťte sa späť do počiatočnej polohy. Cvik opakujte podľa potreby.


Biceps Curl – precvičovanie bicepsu

Vystrite lakte s osou otáčania. Otočte rukoväť vpred a pevne ju uchyťte. Hruď je vypnutá a ramená vzadu. Otočte rukoväťou smerom hore do plného ohnutia. Vráťte rukoväť späť tesne do počiatočnej polohy. Cvik opakujte podľa potreby.


Chest Press – Precvičovanie hrudníka, deltoidu a tricepsu

Pri precvičení si sadnite tak, aby boli Vaše chodidlá rovno na podlahe a chrbtom sa oprite o operadlo. Uchyťte rukoväte tak, aby sa Vaše lakte nachádzali tesne pod ramenami. Hruď je vypnutá. Rukoväte vystrite až do úplného vystretia. Vráťte rukoväte späť tesne do počiatočnej polohy. Cvik opakujte podľa potreby.


Seated leg curl -  Precvičovanie zadných stehenných svalov

Sadnite si na sedadlo tak, aby boli Vaše členky podopreté hybnou časťou zariadenia a koniec sedadla sa nachádzal mierne pod kolenami, vystrite chrbát tak, aby so sedadlom vytvoril 90o uhol. Uchyťte rukoväte na stehennej opierke a mierne zakopávajte tak, aby ste nohy udržali na mieste. Pomaly zakopávajte, na malý moment udržte nohy v polohe zákopu a pomaly vráťte do počiatočnej polohy. Cvik opakujte podľa potreby.

Leg Extension – Precvičovanie predných stehenných svalov

Sadnite si tak, aby bol Váš chrbát vystretý, hruď vypnutá a kolená pozdĺž osi otáčania. Uchyťte rukoväte po stranách zariadenia. Kopte smerom nahor, tak, aby ste pomaly dvíhali hybnú časť zariadenia, nohy vystrite do takmer úplného vystretia. Vráťte hybnú časť zariadenia späť tesne do počiatočnej polohy. Cvik opakujte podľa potreby.

Posilňovací bicykel Lifecycle

Automatizovaný grafický terminál posilňovacieho bicykla Lifecycle umožňuje používateľovi prispôsobiť cvičenie osobným fitness schopnostiam a cieľom a monitorovať pokrok. S týmto ľahko ovládateľným terminálom, môže používateľ sledovať svoje zlepšovanie sa od jedného cviku k druhému.

V našom kardiofitness sa nachádzajú 2 posilňovacie bicykle Lifecycle.

Bežecký pás

Behanie je vysoko návykové a preto treba začať behať ihneď.
Vedľajšie účinky:
zlepšenie zdravia a životného štýlu, zlepšenie fyzickej a psychickej kondície, prirodzená úprava životosprávy, redukcia váhy.

Výzkumy ukazujú, že udržiavanie špecifickej srdečnej frekvencie pri behu (a samozrejme aj pri cvičení) je optimálny spôsob, ako sledovať intenzitu cvičenia a tiež spôsob, ako dosiahnuť maximálnych výsledkov. To je myšlienka, ktorá sa stala predpokladom cvičenia na našom bežeckom páse. Zone Training identifikuje ideálnu srdečnú frekvenciu cvičiaceho pre spaľovanie tukov či zvyšovanie kardiovaskulárneho fitnesu. Hodnoty závisia na nastavení cvičenia na bežiacom páse.

Výhody cvičenia?
– cvičíme individuálne, neprispôsobujeme sa tempu skupiny
– chôdza alebo beh na páse pozitívne ovplyvňujú krvný tlak a spaľovanie tukov
– nie sme závislí na počasí

V našom kardiofitness sa nachádzajú 3 bežecké pásy.

Copyright by Zrno 2011. All rights reserved.

Top Desktop version